Zamówienia zrealizowane w ramach projektu
  • Dostawa i montaż stanowiska kompostowania odpadów biodegradowalnych o wydajności do 300 Mg/rok.

W wyniku zapytania ofertowego postępowanie wygrała firma : Finplast Sp. z o. o. Sp. kom., oferta złożona przez firmę wyniosła 91 705, 00 zł. brutto. 

  • Zakup ładowarki kołowej wraz z osprzętem

W wyniku przetargu postępowanie wygrała firma :EWPA sp. z o.o., oferta złożona przez firmę wyniosła 884 093,25 brutto.

  • Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dostarczanych odpadów

W wyniku przetargu postępowanie wygrała firma : UNISOFT sp. z o.o., oferta złożona przez firmę wyniosła 244 770,00 zł brutto.

  • Zakup i dostawa mobilnego wolnoobrotowego rozdrabniacza dwuwałowego

W wyniku przetargu postępowanie wygrała firma : PRONAR sp. z o.o., oferta złożona przez firmę wyniosła 1 510 575,30 zł brutto.

  • Wdrożenie Planu Edukacyjnego

W wyniku przetargu postępowanie wygrała firma : Agencja Wydawniczo Reklamowa – Doradztwo Wiesław Głodek, oferta złożona przez firmę wyniosła 54 366,00 zł brutto.