Zakład Gospodarki Odpadami

Śmieciarka
Odbiór odpadów

Zakład Gospodarki Odpadami świadczy następujące usługi:

Opis zakładu: Zakład Gospodarki Odpadami zajmuje się odbiorem odpadów oraz ich transportem, prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odpowiada za zagospodarowanie odpadów w Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, Gmina Sławno oraz na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie, Gmina Sławno. 


Pracownicy:

Kierownik ZGO: Marcin Zasada

e-mail: zgo@mpgkim.slawno.pl

Tel. 59 810 3041 w. 33.

  • Inspektor ds. komunalnych – Sylwia Szada-Borzyszkowska dyspozytor  wew.  44
  • Inspektor ds. gospodarki odpadami – Anna Żak wew. 38
  • Inspektor ds. gospodarki odpadami – Albert Kalinowski (obsługa PSZOK) – wew. 38
  • Inspektor ds. gospodarki odpadami – Marcin Podolski (obsługa PSZOK) – wew. 38

Ważne informacje regulujące pracę ZGO