Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Gdańska 14
Budynek komunalny

Świadczymy usługi w zakresie:

Kierownik ZGM: Roman Węgrzyn

  • administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi
  • administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi
  • utrzymanie nieruchomości zgodnie z oczekiwaniami właścicieli
  • kompleksowa obsługa finansowo-księgowa
  • racjonale gospodarowanie funduszami wspólnoty
  • współpraca i pełna kontrola właścicieli nad wszystkimi sprawami wspólnoty

e-mail: zuk@slawno.pl

Tel. 59 810 3041 w. 43