Zakład Urządzeń Komunalnych

Nasadzenia
Nasadzenia

Zakład Urządzeń Komunalnych

Świadczymy usługi w zakresie konserwacji zieleni oraz letnim i zimowym utrzymaniem dróg i chodników

  • wycinka drzew i krzewów
  • nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych
  • koszenie trawników
  • inne prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenach zielonych
  • usługi : rębakiem do gałęzi oraz frezowanie karp drzew
  • sprzątanie dróg , chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta
  • profesjonalna pielęgnacja drzew

Kontakt ZUK: Grzegorz Roguski

Tel. 59 810 3041 w. 44

e-mail: grzegorz.roguski@slawno.pl