Nowoczesna ładowarka już w MPGKiM

Nowoczesna ładowarka już w MPGKiM

Do sławieńskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotarła nowoczesna ładowarka firmy CASE. Kosztowała ponad 884 tys. zł z tego dofinansowanie wyniosło 595 tys. zł. Ładowarka będzie użytkowana na składowisku odpadów w Gwiazdowie. Jej zakup to kolejny etap, prowadzonej od 2012 r., modernizacji systemu odbioru i segregacji odpadów na terenie miasta Sławno. Ładowarka ma zastąpić podobne, wyeksploatowane maszyny użytkowane od początku prowadzonej modernizacji. Decyzję o zakupie maszyny zarząd spółki podjął w 2020 roku. Wtedy to podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie”. Całkowita wartość projektu to 1 714 620,00 zł. Zgodnie z tą umową Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 184 050,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Pozostałą część środków Spółka zobowiązana jest pokryć ze środków własnych. W ramach projektu zaplanowano zakup zestawu do kompostowania, mobilnego wibracyjnego przesiewacza o prześwicie oczek 20 mm, wyżej wspomnianej ładowarki z łyżką wysokiego wsypu oraz zakup i montaż wagi najazdowej długości około 24 m wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji odpadów.