Odwiedziny w RIPOK

18.09. oraz 20.09.2019 roku grupy uczniów klas VI Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3 w Sławnie zwiedzały Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gwiazdowie, gm. Sławno. Celem wycieczki było przedstawienie uczniom, w jaki sposób odpady są zagospodarowywane. Uczniowie wraz z nauczycielami zobaczyli, co po kolei dzieje się z odpadami dostarczonymi do RIPOK. Poczynając od zważenia pojazdu dostarczającego odpady, miejsca rozładunku odpadów oraz załadunku do rozdrabniacza z funkcją rozrywania worków wraz z segregowaniem ich na linii sortowniczej. Następnie „na własne oczy” uczniowie mogli zobaczyć jak pracownicy wysortowują w kabinie sortowniczej z niesegregowanych odpadów komunalnych (czyli z tych, które każdy ma w domu w pojemniku) papier, szkło, folię, złom oraz butelki plastikowe. Na koniec uczniowie zobaczyli jak wygląda prawidłowa segregacja odpadów, w którego koloru pojemniki czy też worki należy wrzucać poszczególne rodzaje odpadów.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie, jak i również innych chętnych do odwiedzenia RIPOK w Gwiazdowie !!!