Nagrody rozdane

Zakończył się konkurs „Mistrzowie zbiórki makulatury roku szkolnego 2018/2019”, organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców idei ochrony środowiska.

W konkursie udział wzięły dwie szkoły podstawowe i cztery przedszkola. W ramach zbiórki zebrano ponad 53 tony makulatury! Uczestnicy byli bardzo zmotywowani do zwycięstwa ponieważ organizator ufundował nagrodę główną w kwocie 3000 zł. 

Placówki oświatowe, które walczyły o główną nagrodę konkurowały między sobą nie o jak największa ilość zebranej makulatury ogółem w placówce, konkurencja polegała na zebraniu jak największej ilość makulatury ogółem w przeliczeniu na jednego ucznia danej placówki. Szkoły oraz przedszkola po zakończonej zbiórce makulatury przedstawiły swoich 6 najlepszych zbieraczy, którzy również zostali nagrodzeni. 

I tak pierwsze miejsce należy do Niepublicznego Przedszkola Radosny Maluch, które zebrało łącznie 6334kg makulatury, co daje 92,37kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodę w postaci 2 laptopów oraz okolicznościowy dyplom na ręce dyrektor przedszkola – Pani Joanny Marcinkowskiej przekazali: Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz Jacek Ścigała – prezes MPGKiM w Sławnie. Najlepszym zbieraczem w przedszkolu okazał się Paweł Wilk (2852kg!!!)który zajął pierwsze miejsce, drugie Mikołaj Rudnik (1978kg), zaś trzecie Antoni Nowicki (570kg).

Drugie miejsce należy do Przedszkola nr 1, które zebrało łącznie 6920 kg makulatury, co daje 71,34 kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodę w postaci urządzenia na plac zabaw (bujak) oraz okolicznościowy dyplom, został wręczony w dniu 06.09.2019r. Najlepszym zbieraczem w przedszkolu został Wojciech Bystrek (1090kg), drugie miejsce należy do braci Igora i Fabiana Fuławka (702kg), zaś trzecie do Igora Jarząbek (608kg). 

Trzecie miejsce należy do Szkoły Podstawowej nr 1, która zebrała łącznie 17030kg makulatury, co daje 45,29kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodę w postaci bramki, kosza do koszykówki, akcesorii sportowych oraz okolicznościowy dyplom na ręce dyrektor szkoły – Pani Anety Świątek przekazali: Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz Jacek Ścigała – prezes MPGKiM w Sławnie. Ponadto wręczono nagrody dla najlepszych zbieraczy makulatury. Pierwsze miejsce w szkole zajęła Nadia Kachel (1780kg), drugie Antoni Nieckarz (1690kg), zaś trzecie Patrycja Rutkowska (1460kg).

Kolejna edycja konkursu trwa od 02 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Zachęcamy do zbierania makulatury, wartościowe nagrody czekają!