Rozbudowa składowiska odpadów w Gwiazdowie za unijne pieniądze

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

1 lipca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn. ?Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w powiecie sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie? ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Umowę podpisali wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Andrzej Jakubowski i prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie, Jacek Ścigała w obecności przewodniczącej Rady Miejskiej w Sławnie, Edyty Szczygielskiej i burmistrza Sławna, Krzysztofa Frankensteina.
– 1 lipca 2013 r. jest to znamienna data- stwierdził wicemarszałek, Andrzej Jakubowski. Wchodzi w życie nowa ustawa o odpadach, określająca zadania służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi, a samorządy muszą podołać nowym wyzwaniom. Nasze dzisiejsze działania będą miały wpływ na stan środowiska w przyszłości, a zabezpieczanie odpadów jest jednym z elementów tych działań. Rozbudowa składowiska w Gwiazdowie to duże przedsięwzięcie. Dzisiaj podpisujemy umowę o dofinansowanie inwestycji, ale przed inwestorem ogrom pracy. Należy osiągnąć wskaźniki przedstawione w projekcie, zakończyć rozbudowę i rozliczyć środki unijne.

Również burmistrz Sławna, Krzysztof Frankenstein zwrócił uwagę na ważność rozbudowy składowiska, którym zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie. Do Gwiazdowa spłynie strumień odpadów z miast Sławno i Darłowo oraz gmin Sławno, Malechowo i Postomino. Dzięki temu, że utrzymane zostanie składowisko i to w niewielkiej odległości od Sławna, koszty wywozu odpadów będą zdecydowanie mniejsze, niż w przypadku transportu do Sianowa lub innych miejscowości. Ma to praktyczne przełożenie na koszty zagospodarowywania odpadów w mieście. Jednocześnie podkreślił, że proces przygotowywania miasta do tego projektu trwał kilka lat. 
– Składowisko w Gwiazdowie przewidziane było do likwidacji. Aby je utrzymać musieliśmy zapewnić strumień odpadów rzędu 8 tys. ton rocznie. Samo miasto Sławno takiej ilości odpadów nie produkuje. Podjęliśmy zatem rozmowy z sąsiednimi gminami, aby odpady z ich terenu trafiły do Gwiazdowa. Do projektu weszły gminy Sławno, Malechowo, Postomino i miasto Darłowo, stając się udziałowcami MPGKiM (miasto Sławno posiada 99 % udziałów) z jednoczesną gwarancją wywozu odpadów z ich terenu do Gwiazdowa. Równolegle staraliśmy się o środki finansowe na rozbudowę składowiska. Otrzymaliśmy 2, 2 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Jest to 75 % kosztów kwalifikowanych całości inwestycji, którą musimy zakończyć w czerwcu przyszłego roku.

Rozbudowa składowiska odpadów w Gwiazdowie.
Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie.
Nowa kwatera składowania obejmuje powierzchnię 0,50 ha (obszar po wyeksploatowanej kopalni kruszywa mineralnego) i przylega bezpośrednio do części ?starego? składowiska. 
Na obszarze nowego składowiska wykonana zostanie niecka o przepustowości 10 tys. ton rocznie z barierą izolacyjną i systemem drenażowym pozwalającym na przejęcie odcieków skierowanych do studni rewizyjnych i dalej do przepompowni i zbiornika retencyjnego. Na odpady organiczne przygotowany zostanie plac kompostowy o utwardzonej powierzchni oraz linia sortownicza wraz z obszarem manewrowym. Całość podłoża również otrzyma izolację z systemem drenażowym odcieków i wód opadowych, podłączoną do istniejącego systemu gospodarki odpadami. Kolejnym etapem projektu będzie wykonanie drogi dojazdowej do modernizowanej części składowiska i zakup ładowarki kołowej.