Harmonogram wywozu odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH W POJEMNIKACH ORAZ ODPADÓW SEGREGOWANYCH W WORKACH I POJEMNIKACH NA TERENIE MIASTA SŁAWNO

NA 2020 ROK

 1. Odpady niesegregowane – zabudowa jednorodzinna:
 1. Rejon „1” – ulice: Staszica, Rejtana, Dąbrowskiej, Wyspiańskiego, Kossaka, Mireckiego, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Kraszewskiego, Kisielewskiego, 8-go Marca, Reymonta, Żeromskiego, Gierymskiego, Lema, 11-go Listopada, Słowackiego, Tuwima, Prusa, Norwida.

08.01.2020, 22.01.2020, 05.02.2020, 19.02.2020, 04.03.2020, 18.03.2020, 01.04.2020, 15.04.2020, 29.04.2020, 13.05.2020, 27.05.2020, 10.06.2020, 24.06.2020, 08.07.2020, 22.07.2020, 05.08.2020, 19.08.2020, 02.09.2020, 16.09.2020, 30.09.2020, 14.10.2020, 28.10.2020, 10.11.2020, 25.11.2020, 09.12.2020, 23.12.2020.

 • Rejon „2” – ulice: Polanowska, Harcerska, Sienkiewicza, Plac Wolności, Szarych Szeregów, Powstańców Warszawskich, I-go Pułku Ułanów, Sempołowskiej, Słoneczna, Kwiatowa, Kosynierów, Traugutta, Plac Traugutta, Rolna, Sadowa, Polna, Ogrodowa, Chrobrego, Skłodowskiej, Chopina, Jagiełły.

02.01.2020, 15.01.2020, 29.01.2020, 12.02.2020, 26.02.2020, 11.03.2020, 25.03.2020, 08.04.2020, 22.04.2020, 06.05.2020, 20.05.2020, 03.06.2020, 17.06.2020, 01.07.2020, 15.07.2020, 29.07.2020, 12.08.2020, 26.08.2020, 09.09.2020, 23.09.2020, 07.10.2020, 21.10.2020, 04.11.2020, 18.11.2020, 02.12.2020, 16.12.2020, 30.12.2020.

 • Rejon „3” – ulice: Grunwaldzka, Orzeszkowej, Gombrowicza, Krasickiego, Moniuszki, Filtrowa, Plater, Broniewskiego, Łączna, Kolejowa, Fredry, Nałkowskiej, Dworcowa, Chełmońskiego, Zielona, Wojska Polskiego, Aleja Zachodnia, Armii Krajowej.

08.01.2020, 22.01.2020, 05.02.2020, 19.02.2020, 04.03.2020, 18.03.2020, 01.04.2020, 15.04.2020, 29.04.2020, 13.05.2020, 27.05.2020, 09.06.2020, 24.06.2020, 08.07.2020, 22.07.2020, 05.08.2020, 19.08.2020, 02.09.2020, 16.09.2020, 30.09.2020, 14.10.2020, 28.10.2020, 10.11.2020, 25.11.2020, 09.12.2020, 23.12.2020.

 • Rejon „4” – ulice: Koszalińska, Gdańska, Dębowa, 3-go Maja, Reja, Kochanowskiego, Basztowa, Cieszkowskiego, Plac Sportowy, Grottgera, Rapackiego, Matejki, Mielczarskiego, Kopernika, Mickiewicza, Mieszka I-go, Witosa, Morska, Chabrów, Okrzei, Jedności Narodowej, Kościelna, Pocztowa.

02.01.2020, 15.01.2020, 29.01.2020, 12.02.2020, 26.02.2020, 11.03.2020, 25.03.2020, 08.04.2020, 22.04.2020, 06.05.2020, 20.05.2020, 03.06.2020, 17.06.2020, 01.07.2020, 15.07.2020, 29.07.2020, 12.08.2020, 26.08.2020, 09.09.2020, 23.09.2020, 07.10.2020, 21.10.2020, 04.11.2020, 18.11.2020, 02.12.2020, 16.12.2020, 30.12.2020.

 • Rejon „6” – ulice: Kościelna 7, Kościelna 9, Talarka 4, Talarka 6, Polanowska 3, Polanowska 3A, Polanowska 3A/1, Kąpielowa 1, Leśna 5, Leśna 5a, Leśna 7/1, Leśna 7/2, Leśna 9/2, Dworcowa 8/1.

07.01.2020, 20.01.2020, 03.02.2020, 17.02.2020, 02.03.2020, 16.03.2020, 30.03.2020, 14.04.2020, 27.04.2020, 11.05.2020, 25.05.2020, 08.06.2020, 22.06.2020, 06.07.2020, 20.07.2020, 03.08.2020, 17.08.2020, 31.08.2020, 14.09.2020, 28.09.2020, 12.10.2020, 26.10.2020, 09.11.2020, 23.11.2020, 07.12.2020, 21.12.2020.

 1. Odpady niesegregowane – zabudowa wielorodzinna:
 1. Rejon „11” oraz „13”:

w każdy pracujący czwartek oraz 10.06.2020. Rejon „13” 29.04.2020 zamiast 30.04.2020 oraz 23.12.2020 zamiast 24.12.2020

 • Rejon „12”:

w każdy pracujący poniedziałek oraz 03.01.2020 i 14.04.2020;

 1. Odpady segregowane w workach:

– ulegające biodegradacji: od 01.04.2020 do 30.11.2020 w każdy poniedziałek uwzględniając, iż 14.04.2020 zamiast 13.04.2020.

Odbiór poświątecznych drzewek choinkowych odbędzie się 17.01.2020 oraz 04.02.2020.

plastik, szkło, makulatura: w terminach odbiorów odpadów niesegregowanych w zabudowie jednorodzinnej

 1. Odpady wielkogabarytowe:

– zabudowa jednorodzinna: 24.02.2020, 28.04.2020, 19.06.2020, 18.08.2020,  27.10.2020 oraz 14.12.2020.

– zabudowa wielorodzinna: 27.01.2020, 24.02.2020,23.03.2020, 28.04.2020, 26.05.2020, 19.06.2020, 21.07.2020, 18.08.2020, 22.09.2020, 27.10.2020, 24.11.2020 oraz 14.12.2020.

 • Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Odbiór odpadów odbędzie się 12.05.2020 oraz 08.12.2020.

 • Odpady niebezpieczne oraz odpady budowlane i inne:

Odbiór odpadów następował będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku

w godz. 8 – 17 oraz w soboty w godz. 8-14 w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w siedzibie MPGKiM Sp. z o.o. przy ul. Polanowskiej 43 w Sławnie.

 • Przeterminowane leki:

Odbiór odpadów odbywał się będzie w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.

 • Odpady segregowane:
  • szkło i papier
   • w pojemnikach

Odbiór odpadów odbywał się będzie według potrzeby opróżniania   pojemników, minimum raz na cztery tygodnie.

 • tworzywa sztuczne w pojemnikach

Odbiór odpadów odbywał się będzie w jeden raz w tygodniu, w okresie od 01 maja do 30 września, w pozostałych miesiącach raz na dwa tygodnie.