„Sprzątanie świata – Polska 2022”

W dniu 16 września MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie współuczestniczyło w 29. akcji „Sprzątanie świata – Polska 2022”. Dostarczyliśmy do sławieńskich szkół worki na odpady i rękawiczki, a następnie dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w zbiórkę odebraliśmy zebrane odpady. Zebrano 200 kg niesegregowanych odpadów, 100 kg szkła oraz 40 kg plastików. Bardzo dziękujemy za współpracę pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”, wszystkim szkołom i nauczycielom, ze szczególnym uwzględnieniem koordynator akcji – Pani Monice Parszczyńskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.