Wytyczne w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem

UWAGA !!!

Z POWODU MOŻLIWOŚCI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM 

MPGKiM SP. Z O.O.  POLECA ABY SPRAWY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE – 59 810 30 41 LUB E-MAILOWO mpgkim@slawno.pl

BIURO DLA PETENTÓW CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 09:00-14:00 

KONTAKT PRZEZ DOMOFON.

  • OBSŁUGA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH WYMOGÓW SANITARNYCH. 
  • PETENCI PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU BĘDĄ MIELI MIERZONĄ TEMPERATURĘ BEZDOTYKOWYM TERMOMETREM.
  •  PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK OCHRONNYCH, ZACHOWANIU BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ 
  • O OBOWIĄZKU DEZYNFEKCJI RĄK. 
  • W POMIESZCZENIU OBSŁUGUJĄCYM PETENTÓW W TYM SAMYM CZASIE MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNA OSOBA (NIE WLICZAJĄĆ OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH).
  • PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI  ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMOGÓW SANITARNYCH.