Oficjalne otwarcie po rozbudowie i modernizacji instalacji w Gwiazdowie

znaki

Ponad 3,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoliło na rozbudowę i modernizację instalacji, do którego trafiają odpady miedzy innymi z gmin powiatu sławieńskiego. Będzie nowocześniej i wydajniej. Zwiększy się odzysk odpadów podlegających recyklingowi, za to mniejszy się ilość odpadów poddanych unieszkodliwianiu na składowisku. W czwartek, 29 sierpnia 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji. 

Otwarcie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sławnie nie po raz pierwszy sięgamy po dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, by modernizować instalację w Gwiazdowie. W latach 2013-2014 spółka realizowała projekt usprawnienia systemu gospodarki odpadami. Dofinansowanie wyniosło wtedy prawie 2,2 mln zł.

Tegoroczna inwestycja obejmowała wybudowanie hali nad istniejącą linią sortowniczą i rozbudowanie placu kompostowania. Dzięki tej inwestycji zoptymalizowaliśmy  proces technologiczny, aby zwiększyć odzysk odpadów podlegających recyklingowi. Zmniejszy się również pylenie segregowanych odpadów. Dofinansowanie pozwoliło również na zakup rozdrabniacza z funkcją rozrywania worków. Projekt ten jest kontynuacją poprzednich już inwestycji zrealizowanych przez Spółkę. 

Projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie” jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi. Koszt całkowity inwestycji to ponad 5,2 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 3,5 mln zł.