Odwiedziny w RIPOK

18.09. oraz 20.09.2019 roku grupy uczniów klas VI Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3 w Sławnie zwiedzały Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gwiazdowie, gm. Sławno. Celem wycieczki było przedstawienie uczniom, w jaki sposób odpady są zagospodarowywane. Uczniowie wraz

Nagrody rozdane

Zakończył się konkurs „Mistrzowie zbiórki makulatury roku szkolnego 2018/2019”, organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców idei ochrony środowiska.

W konkursie udział wzięły dwie szkoły podstawowe i