Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z „Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)” – w załączeniu.

Odpady wytworzone przez osoby

PSZOK

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, interesanci zainteresowani oddaniem odpadów do PSZOK, proszeni są o kontakt poprzez domofon, znajdujący się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, oraz w soboty w godzinach 8-14.

UWAGA !!!

Z UWAGI NA ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM MPGKiM SP. Z O.O.  POLECA, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI OGRANICZYĆ OSOBISTE WIZYTY W SIEDZIBIE FIRMY I SPRAWY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE – 59 810 30 41 LUB E-MAILOWO mpgkim@slawno.pl

INTERESANCI ZAINTERESOWANI ODDANIEM ODPADÓW DO PSZOK LUB ODBIÓREM WORKÓW DO SELEKTYWNEJ