Get Adobe Flash player

Zakład Gospodarki Odpadami

Zakład Gospodarki Odpadami świadczy następujące usługi:

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych
- przyjmowanie nieczystości stałych na składowisko
- usługi transportowe

Kierownik ZGO: Antoni Kuśmierek

Tel. 59 810 3041 w. 33