Get Adobe Flash player

Zakład Urządzeń Komunalnych

Świadczymy usługi w zakresie konserwacji zieleni:

  • wycinka drzew i krzewów
  • nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych
  • koszenie trawników
  • inne prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenach zielonych

Kierownik ZUK: Andrzej Roguski

Tel. 59 810 3041 w. 44