Nowoczesna ładowarka już w MPGKiM

Nowoczesna ładowarka już w MPGKiM

Do sławieńskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotarła nowoczesna ładowarka firmy CASE. Kosztowała ponad 884 tys. zł z tego dofinansowanie wyniosło 595 tys. zł. Ładowarka będzie użytkowana na składowisku odpadów w Gwiazdowie. Jej zakup to kolejny etap, prowadzonej od

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH W POJEMNIKACH ORAZ ODPADÓW SEGREGOWANYCH W WORKACH I POJEMNIKACH NA TERENIE MIASTA SŁAWNO  NA 2021 ROK

  1. Zabudowa jednorodzinna:
    1. Odpady niesegregowane:
  1. Rejon „1” – ulice: Staszica, Rejtana, Dąbrowskiej, Wyspiańskiego, Kossaka, Mireckiego, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Kraszewskiego, Kisielewskiego, 8-go