Odwiedziny w RIPOK

18.09. oraz 20.09.2019 roku grupy uczniów klas VI Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3 w Sławnie zwiedzały Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gwiazdowie, gm. Sławno. Celem wycieczki było przedstawienie uczniom, w jaki sposób odpady są zagospodarowywane. Uczniowie wraz